KRESBA

skici, reálná a lineární kresba tuší, pastelem, tužkou či pastelkama